Návrh a realizácia rádiových sietí

Zameranie spoločnosti HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o.:

Mikrovlnné siete

Mikrovlnné siete a jej infraštruktúra (rádio reléové spoje) prenášajú signály na veľké vzdialenosti. V súčasnosti už plne digitálne. Používajú ich napr. telekomunikácie na prenos telefónnych kanálov ako i ďalších dát, alebo televízia na prenos televíznych kanálov.

Technológia mikrovlných sieti na zariadeniach ako Racom, UBNT, Mikrotik, a iné

Hromadné rádiové siete

Verejné hromadné siete sú dnes najrozšírenejšie komunikačné siete, napr. mobilná GSM sieť alebo podnikové bunkové rádiotelefónne systémy ako je DECT. Trunkingové siete sú hromadné rádiové siete s dynamickým prideľovaním prevádzkových kanálov. Jeden kanál je riadiaci, ktorý riadi prevádzku a prideľovanie kanálov

Technológie rádiových sietí na zariadeniach ako MOTOROLA, HITERA, a iné